Näytelmäkerho

Näytelmäkerho on mukava ja hyödyllinen harrastus. Näyttelemällä voi myös oppia ilmaisemaan itseään paremmin ja saada rohkeutta tosielämän tilanteissa. Näytelmäkerho harrastuksena tukee mukavasti itsetuntoa. Siinä myös samalla oppii uusia asioita itsestään ja omista vahvuuksistaan. Teatterin harrastajille ryhmään kuuluminen on tärkeää. Tutussa ryhmässä on helppo tehdä erilaisia tunteidenilmaisu- ja kehonhallintaharjoituksia. Teatteriin hakeutuu kaikenikäisiä harrastajia, joilla on monenlaisia motiiveja tämän harrastuksen aloittamiselle. Usein teatteriharrastajat etsivät onnistumisen ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Harrastus antaa myös mahdollisuuden testata omia rajojaan itsensä ilmaisun avulla. Usein tämä voi tapahtua erilaisiin roolihahmoihin samaistumisen kautta. Harrastus tuo myös tyytyväisyyden tunnetta ja iloa elämään.

Näytelmäkerho on hyödyllinen harrastus lapselle

Vanhemmat ohjaavat omia lapsiaan monenlaisten harrastusten pariin. Nykyajan digitalisoituneessa maailmassa vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot jäävät helposti syrjään lasten keskittyessä yhä enemmän ja enemmän tietokoneella tai the_childrens_monologues_cast_2010puhelimella pelaamiseen. Näytelmäkerho voi tässä tapauksessa olla hyvä ja mielekäs keino ylläpitää ihmisten välistä oikeaa vuorovaikutusta. On myös käyty keskusteluja siitä, että teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutustaidot pitäisi sisällyttää opetussuunnitelmaan kouluissa. Tämän puolestaan uskottaisiin vähentävän häiriökäyttäytymistä, sillä lasten ja nuorten huomionhaku pystyttäisiin kanavoimaan erilaisiin teatteri-ilmaisuihin. Teatteriesitykseen ei riitä pelkästään se, että on hyvät ja asiansa osaavat näyttelijät. Siihen tarvitaan uskomattoman paljon kaikenlaista rekvisiittaa. Pukujakin tulee olla lukematon määrä. Pukuja voi tehdä myös itse, mutta kenkien laita on toisin. Jos ei satu löytämään hyviä jalkineita varastosta, niin on hyvä pitää mielessä, että Footway.fi tarjoaa uskomattoman laajan valikoiman huippujalkineita. Niitä voi sitten myöhemmin vaikka kierrättää tai ottaa omaan käyttöön, ihan miten vaan muiden näytelmäkerholaisten kanssa on asiasta sovittu. Pukuja ja niihin kuuluvia tykötarpeita voi muunnella tarpeen mukaan aina uudelleen ja uudelleen.

Näytelmäkerhoharrastuksen erilaiset motiivit

Erilaista näytelmäkerhotoimintaa on lasten ja nuorten lisäksi tarjolla myös aikuisille. Siinä missä lapsille ja nuorille opetetaan oman minäkuvansa ja oman itsensä tuntemista erilaisten roolihahmojen avulla, voi aikuinenkin hakea jotakin erityistä tästä harrastuksesta. Näytteleminen voi olla keino työstää erilaisia tunteita onnistumisen tunteen kokemisen lisäksi. Erilaiset roolihahmot auttavat näyttelemistä harrastavaa henkilöä mietiskelemään omaa elämäänsä aivan toisenlaisesta näkökulmasta. Tämä auttaa myös löytämään uusia ratkaisuja sekä ulospääsykeinoja vaikeistakin tilanteista. Tällä tavalla näyttelemisellä voi olla myös terapeuttinen merkitys ihmiselle. Harrastajat voivat myös asettaa omakohtaisia tavoitteita itsellensä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen lisää omaa tyytyväisyyden ja onnistumisen tunnetta. Näytelmäkerhosta voi olla paljon iloa arkeen myös eläkeikään tultaessa. Se on ennen kaikkea myös sosiaalista kanssakäymistä ja yhdessäoloa. Näytteleminen parantaa mielialan lisäksi muistia ja keskittymiskykyä. Sillä on myös itseilmaisua parantava vaikutus. Näyttelemisen on sanottu jopa kuntouttavan ja piristävän mielenterveyspotilaita. Yhteistä kaikille näytelmäkerhoharrastajille on heidän innostuksensa näyttelemistä kohtaan sekä motiivinsa jatkaa sitä yhdessä muiden kanssa. Ryhmään kuuluminen ja yhteinen onnistuminen vahvistavat tätä tunnetta.